Norra möre företagarförening
Mail: info@norramore.se

Styrelsen i Norra möre

OrdförandeEva Terling - 070-791 23 60 guldhundenarena@gmail.com

Vice OrdförandeBogdan Carlsson - 070-548 17 17 info@grclyft.se

KassörThomas Blomqvist - 070-341 87 43 k.brodyr@telia.com

Ledarmot
Björn Nilsson
Dan Liljeberg
Fredrik Johnsson
Kaj Holst
Leif Strömberg
Mathias Hjalmarsson